Jdi na obsah Jdi na menu
 


KDO JSME

 

KDO JSME ?   

Český svaz žen je dle Stanov nezávislé,dobrovolné občanské sdružení, které sdružuje ženy bez ohledu na národnost, politickou a náboženskou příslušnost a sociální postavení a je otevřeno spolupráci se všemi sympatizujícími.

IČ :  00442801

Jsme občanské sdružení  s celorepublikovou působností.Veškerá činnost je dobrovolnická, v kraji částečně  profesně pracuje vedoucí krajského střediska. V kraji Vysočina k 31.12.2012 registrujeme 58 základních organizací, ve kterých se sdružuje 1.901 členek.   

Máme  vytvořenou kvalitní organizační a komunikační síť, která je zajištěna od ústředí až po jednotlivé základní organizace v obcích. Více na www.csz.cz

 

NAŠE ČINNOST : 

  •  Dobrovolnická práce členek Českého svazu žen zahrnuje obrovskou řadu aktivit, jejichž společným cílem je obohacovat život v obcích, sbližovat lidí všech generací, nabízet ženám, jejich dětem, seniorům i celým rodinám zajímavé možnosti jak společně trávit volný čas a získávat nové poznatky, dovednosti a vědomosti. Na zajištění akcí pro veřejnost se podílí také mnoho sympatizujících i velký počet dalších příznivců. Naše organizace v obcích spolupracují i s dalšími občanskými sdruženími a spolky.   
  • Pomáháme ženám a jejich rodinám řešit každodenní problémy. Organizujeme pro veřejnost vlastní vzdělávací aktivity, poradenství, semináře, přednášky, kurzy a řadu projektů zaměřených především do oblasti slaďování profese a rodiny a aktuálních prorodinných témat, jako je např. pomoc rodině při zabezpečování péče o její členy, výchovu dětí, odstraňování příčin i konfliktů a jiných nepříznivých podmínek.  
  • Naše aktivity v řadě bodů korespondují se schválenou KONCEPCÍ RODINNÉ POLITIKY KRAJE VYSOČINA na období 2012–2016. Jedná se zejména o oblast propagace prorodinných hodnot, popularizace rodičovské role, posilování informovanosti rodičů a nejširší veřejnosti o aktivitách sloužících rozvoji rodinného života, diskuzní setkání nad problematikou rodin, odstraňování mezigenerační rivality a budování vzájemné solidárnosti apod. 
  • Zapojujeme se do charitativních akcí - např. Český den proti rakovině s Ligou proti rakovině,sběr šatstva pro Diakonii Broumov, šití panenek pro UNICEFF, šití a pletení čepiček  a bačkůrek pro předčasně narozená miminka, v řadě míst spolupracujeme s Domovy pro seniory,s Domy dětí a mládeže , knihovnami, školami i mateřskými centry.
  • Podporujeme zapojení žen do veřejného života - řada našich členek pracuje v zastupitelstvech obcí nebo komisích. Jsme aktivními členy Krajského uskupení neziskových organizací ( KOUS).
  • Při krajském středisku ČSŽ v Havlíčkově Brodě pracuje, pro ženy, rodiny, nezaměstnané a nezaměstnaností ohrožené,  Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. www.inpc.hb.cz. 

 

 Zaujala Vás naše činnost a chtěla byste se na ní také podílet ? Neváhejte nás kontaktovat !