Jdi na obsah Jdi na menu
 


RADUJME SE RUKU V RUCE

30. 1. 2013

Radujme se ruku v ruce                            

Dne 28. 11. 2012 proběhlo ve Žďárské Kopretině – centra pro rodiče s dětmi, za účasti zástupců mateřských center Kraje Vysočina, Českého svazu žen, představitelů kraje Vysočina náměstka hejtmana Ing. Vladimíra Novotného, radního pro oblast sociální a rodinné politiky Mgr. et Bc. Petra Krčála, radního pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Ing. Bc. Martina Hyského, Mgr. Jiřího Bíny vedoucího odboru sociálních věcí a služeb a místostarosty Žďáru nad Sázavou Bc. Ladislava Bárty.

Setkání, které proběhlo, umožnilo mateřským centrům kraje Vysočina a Českého svazu žen poděkovat zástupcům kraje a města za jejich dosavadní podporu a seznámit všechny účastníky s prorodinnými aktivitami realizovanými v letošním roce. 

Při setkání seznámily představitelky prorodinných organizací zúčastněné se svojí prací v tomto roce.

 Mateřská centra nejsou jen místem setkávání rodičů s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené, ale nabízejí aktivní způsob trávení volného času a opravdu široké spektrum služeb pro celou rodinu (od „početí k smrti“). Zahrnují v sobě aktivity zaměřené na sociální, kulturní, sportovní, vzdělávací, kreativní i ekologickou činnost. Mateřská centra se snaží zlepšovat kvalitu každodenního života uvnitř společnosti a poskytují služby primární prevence.

 Práce členek Českého svazu žen, o. s.(ČSŽ) zahrnuje řadu aktivit, jejichž společným cílem je obohacovat život v obcích, sbližovat lidí všech generací nabízet ženám, dětem, seniorům i celým rodinám zajímavé možnosti jak společně trávit volný čas a získávat nové poznatky, dovednosti a vědomosti. Český svaz žen, o. s., se zapojuje do charitativních akcí, jako jsou sběr šatstva pro Diakonii Broumov, šití panenek pro UNICEFF, spolupráce na Českém dni proti rakovině. Při ČSŽ pracuje Informační a poradenské centrum zaměřené na pomoc a poradenství v oblasti slaďování profese a rodiny.

 Čas adventní je časem obdarovávání – vzájemné podané ruky a časem Poselství do dalšího roku.

„Věnec je víc než pouhou okrasou. Zelené větve provoní dům, znamenají život uprostřed odpočívající přírody, kruh vyjadřuje společenství a plameny světlo, které osvítí každého člověka. Svíce jsou čtyři jako čtyři adventní neděle.“

Tyto organizace nestojí jen s nataženou rukou. Nabízejí kraji nejen zpětnou vazbu, ale také podíl na realizaci prorodinné politiky, spolupráci na projektech a kampaních. 

 

Daria Čapková
krajská koordinátorka Sítě mateřských center o. s. v Kraji Vysočina


Marie Bohuslavová

vedoucí krajského střediska Českého svazu žen,o.s. Kraje Vysočina