Historicky první pracovní setkání Krajské rady žen se členy Rady Kraje se uskutečnilo ve čtvrtek 19.3.2015 na Krajském úřadě .

 

obrazky-krz--rada-kraje-011.jpg

Tisková zpráva :
Setkání se zástupkyněmi Českého svazu žen

Členové Rady Kraje Vysočina se tento týden sešli se zástupkyněmi Českého svazu žen. V sídle kraje se konalo takové setkání poprvé a diskutovalo se nejen nad aktuálními problémy, ale také nad plány a prohlubující se spoluprací. „Cílem tohoto setkání bylo představit aktivity Českého svazu žen v našem kraji a seznámit se s jeho činností, a to včetně aktivit, které napomáhají rozvoji regionu,“ řekl radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál.

Na setkání byly probírány otázky týkající se sociální oblasti, regionálního školství, kulturního vyžití a v neposlední řadě dopravní obslužnosti. Debaty se dotkly také zastoupení žen v politice. Stěžejním tématem byla vzájemná spolupráce.
Regionální buňka Českého svazu žen spolupracuje s Krajem Vysočina především v oblastech prorodinné politiky a plánování sociálních služeb. Podílela se na Koncepci prorodinné politiky Kraje Vysočina, zapojena je do projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině, důležité slovo měla také v projektu Rovnost šancí na Vysočině. Ze vzájemné spolupráce vzešla síť Family Pointů, v letošním roce se plánuje konání Dnů pro rodinu.
„Půjde o tři zastavení a budou zaměřená na mezigenerační rodiny. Uskuteční se v Havlíčkově Brodě, Náměšti nad Oslavou a ve Svratce,“ představila tajemnice Českého svazu žen na Vysočině Marie Bohuslavová.
Činnost Českého svazu žen zdobí zejména bohaté zkušenosti se zapojováním do veřejného života ve městech a obcích našeho kraje. Jde o společné, kulturní aktivity, které přispívají k příznivému prorodinnému klimatu a podpoře mezigeneračního soužití. Čím dál důležitější je také poradenská činnost.
Český svaz žen má zastoupení v 56 obcích Kraje Vysočina.

V regionu působí  1. 775 registrovaných  členek a značný počet  sympatizujících , kteří se zapojují především do akcí pro veřejnost.


V pořadí druhé společné setkání je plánováno na podzim letošního roku.


• Marek Homolka, odbor sociálních věcí
   Krajský úřad Kraje Vysočina