Jdi na obsah Jdi na menu
 


MDŽ 2012

12. 3. 2012

 

Poselství generálního tajemníka OSN 
Pan Ki-muna
k Mezinárodnímu dni žen 2012
 
Tématem letošního Mezinárodního dne žen jsou ženy z venkovských oblastí. Hrají zásadní roli v rozvinutých i rozvojových zemích - zasazují se o rozvoj zemědělství a venkova, podporují potravinovou bezpečnost a snižují úroveň chudoby v komunitách. V některých částech světa tvoří ženy 70% pracovní síly v zemědělství. V celosvětovém měřítku pracuje v zemědělství 43% žen. Z odhadů vyplývá, že pokud by ženy měly stejný přístup k výrobním zdrojům jako muži, zvýšila by se zemědělská výnosnost o 20-30% a ubylo by 100-150 milionů hladovějících. Ženy a dívky tvoří až 60% chronicky hladovějících lidí.
 
Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen nabývají na významu. Ve funkcích hlav států a vlád i na ministerských postech vidíme stále více žen. Roste i jejich vliv v byznysu. Více dívek chodí do škol, zdravě dospívají a dokáží tak lépe uplatnit svůj potenciál.
Přesto zbývá ještě dlouhá cesta než budeme moci prohlásit, že se ženy plně těší základním právům, svobodám a důstojnosti. Zejména to platí o venkovských oblastech světa. Venkovské ženy a dívky, kterým je věnován letošní Mezinárodní den žen, tvoří jednu čtvrtinu světové populace, ale stále figurují ve spodní části všech ekonomických, sociálních a politických ukazatelů.
Téměř půl miliardy venkovských žen tvoří hlavní část zemědělské pracovní síly. Vykonávají většinu neplacené práce ve venkovských oblastech. Jen stěží tak mohou naplňovat svůj potenciál. Pokud by měly rovný přístup k výrobním zdrojům, zemědělské výnosy by se mohly zvýšit o 4% a až o 150 milionů by se snížil počet hladovějících. Mohly by zároveň výrazně zlepšit situaci až 200 milionů nejchudších dětí.
Diskriminující zákony a předpisy mají negativní dopad nejen na ženy, ale na celé komunity a národy. V zemích, kde nemají ženy vlastnické právo k pozemkům nebo nárok na úvěry, je výrazně více podvyživených dětí. Investice do venkovských žen jsou chytrou investicí do rozvoje celého národa.
Tíživá situace venkovských žen a dívek je zrcadlem postavení žen a dívek v celé společnosti. Násilí v domácnostech, na pracovištích či v ozbrojených konfliktech, upřednostňování vzdělávání synů, stovky tisíc žen, které každoročně umírají během těhotenství a při porodech kvůli nedostatku základní péče. To je jen neúplný obrázek postavení žen. I v zemích, kde je situace nejlepší, nadále platí, že ženy dostávají za stejnou práci méně zaplaceno než muži. I tam jsou nadále málo zastoupeny v rozhodovacích procesech v byznysu i politice.
U příležitosti Mezinárodního dne žen vyzývám představitele vlád, občanskou společnost i lídry soukromého sektoru, aby se zavázali k uplatňování rovnosti žen a mužů a k posilování postavení žen. Jde nejen o základní lidská práva, ale i o prospěch nás všech. Energie, talent a síla žen a dívek jsou tím nejcennějším dosud nevyužitým přírodním zdrojem.